Hem > Nyheter > Innehåll
Teknisk tillämpning av radiokommunikationstornet
- Sep 20, 2017 -

Radio-sändning, kommunikation, navigation och andra aspekter av bandet har lång våg, medelvåg, kortvåg. Radiomaststrukturen hos olika band kan delas upp i två kategorier, som är stöd och emitter. Stödet används för att stoppa antennnätverket och emitern använder sig av maststrukturen som en antenn för att avge radiovågor.

Ultrashort-våg används allmänt inom professionell kommunikation, såsom brandbekämpning, vattenskydd, strömförsörjning, militär civil luftfartssändning och så vidare. såsom: "350" bilioner "110" kommandosystem, "350 biljoner" vägledning och kommunikationssystem, "350 biljoner" brandstyrning kommandosystem, regeringen vattenvård flödeskontroll och torka Relief dispatching kommandosystem, elförsörjningssystem, mobil och Unicoms kommunikationssystem ger stor bekvämlighet till människors liv. Därför är radiokommunikation (kommunikation) med det moderna samhället i olika branscher oskiljaktigt.