Hem > Kunskap > Innehåll
Faktorer som påverkar radio pejlingsutrustning
- Sep 20, 2017 -

Håller på att radio kommunikation riktning att hitta, påverkas pejlingsutrustning noggrannhet av många faktorer, inklusive följande:

(i) ojämn överföringsmedium

I det faktiska arbetet är det nästan omöjligt att uppfylla idealtillstånd av homogena överföringsmedium. Ojämn överföringsmedium påverkar riktningen av radiosände vinkar förökning. Därför, när radiokommunikation mäts, det överförda mediet bör beaktas.

(ii) multipath våg samstämmighet

I samband med radioöverföring, förekomsten av multipath våg eller förekomsten av två av strålning i närheten av den riktningspunkten, vilket gör det elektriska fältet att bli sammanhängande fält, vilket resulterar i ömsesidiga störningar mellan det elektriska fältet , så att fördelningen av utrymmet är avvikit, vilket påverkar noggrannheten i mätningen, vilket resulterar i fel.

(iii) låg noggrannhet av mätutrustning

Noggrannheten hos den trådlösa kommunikation riktning mäta utrustning påverkar noggrannheten i mätningen av radiokommunikation, när utrustningen precision är låg, är det svårt att säkerställa normal körläge laterala utrustning under mätningen, och resultatet av riktning riktning konstaterande kommer vara partisk och har inte vissa tillförlitlighet.

(iv) störningar

Buller kan påverka riktigheten i riktning mot mätning. Under pejlingsutrustning, kan buller eller intermodulation buller påverka resultatet av pejlingsutrustning och orsaka fel.